RAVEL


Smart Small Island

Smart Small Island - Neovisnost opskrbe električnom energijom i vodom na hrvatskim malim otocima

Naziv projekta: Smart Small Island

Projekt je podržan od strane Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., u sklopu programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj.

Kratki opis projekta: Projekt je definiran razvojem aplikacije za generičku izradu studije izvodljivosti, inženjerskih podloga te komercijalne isplativosti investiranja u energetsku neovisnost ciljanih regija. Energetska neovisnost podrazumijeva implementaciju neophodne infrastrukture za autonomnu opskrbu električnom energijom i pitkom vodom. Ciljane regije su mali otoci, drugim riječima područja od posebnog interesa republike Hrvatske, kao i širokog društvenog značaja za Europsku uniju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt potiče tranziciju prema zelenoj ekonomiji s naglaskom na održivom korištenju prirodnih resursa što će u konačnici doprinijeti razvoju malih otoka u pogledu rasta društvenih zajednica, gospodarstva, te tržišne konkurentnosti istih. Pametna infrastruktura ovim projektom čini novi iskorak u području planiranja, implementacije i upravljanja sustavima za proizvodnju električne energije i vode koji su posebno prilagođeni specifičnim potrebama malih naseljenih otoka. Razvojem tehnološki naprednog sustava upravljanja energijom eliminirat će se potreba za konvencionalnim sustavima opskrbe energijom koji imaju značajan utjecaj na okoliš i visoku cijenu, posebice u odnosu na broj stanovnika na otocima kojima je potrebna opskrba energijom (udaljenost od proizvodnih pogona, složenost izgradnje i održavanje distribucijske mreže na morskom dnu).

Ukupna vrijednost projekta: 930.000,00 EUR, iznos koji sufinancira Croatia Innovation Norway Grants: 429.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2021. - 31.05.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Radošević, tomislav.radosevic@ravel.hr

About us

Scope of work

The main activity of RAVEL Ltd. is the design of electrical power plants for the needs of the power industry, industry, water management, construction and transport and communications.
 • Studies and surveys such as feasibility studies, location selection studies, optimum network connection study
 • Preliminary solution
 • Preliminary design
 • Basic design
 • Detailed design
 • Expertise, reports and revisions
 • Technical specifications and tender documentation
 • As built documentation
 • Construction supervision
 • Construction organization
 • Quality Assurance (QA) Program
 • Commissioning programs
 • Documentation for maintenance, repairs and operation of the substation
 • Conducting construction of buildings
About us

History

The company RAVEL Ltd. was founded in 1990 and is still in constant development and business growth. Each of the employees, apart from the excellent knowledge of electric power system, is a specialist in some of the narrower areas, so RAVEL Ltd. has become a company that can, apart from making classic designs, solve any specific, non-standard electric power issues.

Founders

ŽELJKO RADOŠEVIĆ

VELIMIR RAVLIĆ

Books
Books: Velimir Ravlić: Tubular busbars in high voltage substations, Kigen and Ravel, 2006, Zagreb
Books: Velimir Ravlić: Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima 1. dio, Školska knjiga i Ravel, 2018, Zagreb
Books: Velimir Ravlić: Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima 2. dio, Školska knjiga i Ravel, 2018, Zagreb
Activities

1. Electric power production

 • Hydro power plants
 • Thermal power plant
 • Thermal power plant - heating plant
 • Small hydroelectric power plants
 • Wind power plant

2. Electric power transmission

 • High voltage substations all over Croatia and world (TAILAND, ALBANIA, AUSTRIA, EGYPT, JORDAN, SAUDI ARABIA)

3. Specific industrial plants

 • High voltage laboratory KONČAR D&ST Inc.
 • High voltage laboratory ELKA Ltd.
 • ABS Sisak Ltd.
 • Plamen Požega Ltd.
 • Oil refinery Sisak
 • Oil refinery Rijeka

4. Traffic and communications

 • Electric power substations for Hrvatske autoceste Ltd.
 • Electric power substations for Hrvatse ceste Ltd.
 • Electric power substations for Zagreb Airport Inc.
 • Electric power substations for Bina - Istria Inc.

5. Electric power distribution

 • Middle and low voltage substations and 110 kV ripple control signal for distribution network
 • TS 110/x kV;
 • TS 35/10(20) kV;
 • TS 10(20)/0,4 kV.
News about us
References

1. Electric power production

References

2. Electric power transmission

References

3. Electric power distribution

References

4. Industry

Petroleum and chemical industry

Industrial plant

References

5. Traffic and communications

Contact